Comuna Ceplenița

Evenimente Locale

Evenimentul "Sipetul bunicii” din Buhainita

Expoziţie de artă populara tradiţională cu specific local

Sipetul bunicii este o expoziţie de artă populară tradiţională cu specific local. O încercare a preotului satului de a-i determina pe oameni să nu uite o părticică importantă din vieţile lor, cea care se odihneşte, printre ţesături şi lăicere, în lăzile de zestre uitate prin vreun colț de casă. Duminică, după slujba Sfintei Liturghii, preţ de câteva ore. curtea bisericii devine neincâpâtoare pentru săteni şi pentru oaspeţii sosiţi la sărbătoare din localităţile din zonă. Organizată pe două secţiuni, una de covoare, expuse în aer liber, şi una de ţesături decorative şi obiecte utilitare, manifestarea constituie un prilej bun pentru bătrâni de a le arăta şi povesti celor mai tineri despre viaţa simplă a ţăranului de odinioară. Ideea părintelui Pîslanu, de a-i încuraja pe oameni să adune, într-o astfel de expoziţie, lucrurile vechi, ţesute în casă, a fost pusă în practică pentru prima dată în urmă cu trei ani, in parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, şi constituie un eveniment unic, din perspectiva iniţiatorului, în întreg judeţul laşi.

Sub genericul "Sipetul bunicii", au fost expuse aproximativ 50 de costume populare, peste 100 de prosoape şi 50 de covoare, cele mai multe fiind lucrate de gospodinele din sat. Cel mai vechi covor expus la Buhalniţa este din anul 1889. iar cei mai vechi ştergar, din 1894. În măsura în care se vor găsi fonduri şi pârghii legale pentru folosirea acestora, reprezentanţii OCPCT intenţionează să întocmească un proiect prin care să sprijine înfiinţarea de către primării a unor muzee săteşti în case cu arhitectură soecifică zonei.

Deocamdată, există astfel de muzee pe lângă şcoli, în citeva zone din judeţ, precum Tătăruşi, Chelcea şi Poiana (Deleni), în care însă obiectele de patrimoniu sânt diverse, de la artă populară, la arheologie sau numismatică.