Info Centru Cotnari

Centru de informare turistică

Prezentare

Centrul de informare turistica propus în comuna Cotnari deserveşte şi zonele omogene, respectiv comuna Cepleniţa şi Cucuteni. Obiectivele proiectului „Construire centru de informare turistică, comuna Cotnari, judeţul laşi" se incadrează și în cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est şi în Startegia de Dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi pentru perioada 2009 - 2014 (conform adeverinţei anexate, nr. 3960/28.03.2011 ) şi contribuţia proiectului la rezolvarea acestora sunt următoarele:

La nivelul obiectivelor turistice, zona omogenă Cotnari - Cucuteni - Cepleniţa se poate lăuda cu monumente de cult deosebite, monumente arhitecturale, culturale unice. Acestea fac ca necesitatea si oportunitatea înfiinţării unui centru de informare turistică în zona respectivă să fie justificată.

Turismul rural se constituie intr-un mod de perpetuare a tradiţiilor, atât prin promovarea directă a acestora, cât şi prin alternative oferite tinerilor pentru a-i descuraja în a emigra către mediul urban sau în afara graniţelor tării. Valorile şi tradiţiile satului românesc trebuie păstrate şi perpetuate în timp, pentru a imprima societăţii în ansamblu o direcţie bazată pe valori autentice şi dezvoltare durabilă, iar necesitatea unui astfel de centru de informare turistică este justificată din acest punct de vedere.

Misiunea centrului de informare turistică constituie insăşi jusificarea înfiinţării acestuia in zona omogena, referindu-se la:

Necesitatea și justificarea investiţiei îşî găsesc fundamentul în contextul deficitului de informare şi promovate turistică de la nivelul zonei omogene descrise şi în nevoia turiştilor, dar şi a localnicilor, ca acest deficit să fie acoperit. Mai exact, necesitatea şi justificarea investiţiei propuse determină stabilirea obiectivelor centrului de informare turistică, care asigură o perspectivă asupra acestora şi o creionează mult mai bine. De asemenea, este important ca mediul înconjurător şi resursele naturale să fie conservate. Informarea şi atragerea atenţiei asupra impactului comportamentului nepotrivit asupra mediului inconjurător şi a consumului abuziv de resurse, dar şi promovarea unei atitudini adecvate faţă de acestea, vor constitui obiective prioritare ale centrului de informare turistică.

Avantajele construirii centrului de informare turistică

Au fost luate în calcul avantajele Centrului de informare turistică din punct de vedere economic, social şi al protejării mediului înconjurător, sub aspect necuantificabil, respeciv cuantificabil monetar.

Din punct de vedere economic

Din punct de vedere social

Din punct de vedere al impactului asupra mediului inconjurator

Alte avantaje